Villkor

Villkor företag inrikes

Leveransvillkor fakturakund

För mindre beställningar där varorna skickas som ett paket under 35 kg så debiterar vi fast frakt- och emballageavgift om 156,00 kr på varje order.

För större beställningar där volymen alternativt vikten är så stor att det inte går att skicka som vanligt paketgods förbehåller vi oss rätten att ta ut ett frakttillägg på 500kr/per pall eller styckegods.

Om ett enskilt kolli överstiger 35 kg eller har en längd plus omkrets över 150 cm kan ett frakttillägg tillkomma.

För ej uthämtade paket som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att debitera en avgift på 10% av ordervärdet dock minst 250kr.

Ovanstående gäller om ej annat avtalats.

Saknat eller skadat gods

Stämmer inte antalet kolli med följesedel eller fraktsedel skall detta anmälas till Transportören innan frakthandlingen kvitteras, samma förfarande vid skada på försändelsen.

Anmälan om felleverans skall göras via vår hemsida inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av leverans.

Betalning

Efter sedvanlig kreditprövning med kreditförsäkring, faktura 30 dagar netto.
Postförskott.
Mervärdesskatt (moms) tillkommer på angivna priser.
Dröjsmålsränta debiteras med 8% + riksbankens referensränta per månad.

Returer

Samtliga returer måste ha returnummer (RMA). Returen är dock först godkänd när vi kontrollerat varan. Ett RMA-nummer är giltigt i högst 2 veckor. Returer som sker senare än 2 veckor efter mottagandet accepteras ej. Varan skall returneras i orginalförpackning och får ej ha varit inkopplad/använd. Vid retur av varor minskas kreditbeloppet med 20%, dock minst 100 kr. Retur av vara till ett värde under 100 kr accepteras därför ej. Vid returer, där det konstateras att varan ej är defekt, debiteras en testavgift per returnerad artikel på 300 kr. Produkterna skickas tillbaka på kundens egen bekostnad.

För retur vänligen kontakta order@usabpartners.se

Garantier

Garanti enligt respektive tillverkares garantilöften. Garantitiden räknas från fakturadatum.